Unfaithful…

” Jag tro det finns en chans att du är otrogen, det har hänt förr”

Sanning eller Lögn? om det som sägs inte är sant. När världen står stilla,  orden som sägs är vackra en stund, orden som inte sägs är svarta.Tron på det som sägs inte är verkligheten, det man hör och gör inte finns. När man förstår att det som sägs inte är om Mig, utan en avspegling av sin egen verklighet, synen i sin egen spegelbild inte är klar, utan en syn av din egna uppfattning ” Ditt Jag ,blir vi blir alla.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *