0 0

Intervjuv…

Under Tisdags förmiddagen intervjuvades jag till småland littratur festivals digitala bok vägg. Samtalen blir oftast som mest väldigt intensiva då kunskapen och lärdomen om våld i närarelation väcker mycket känslor...