Intervjuv…

Under Tisdags förmiddagen intervjuvades jag till småland littratur festivals digitala bok vägg. Samtalen blir oftast som mest väldigt intensiva då kunskapen och lärdomen om våld i närarelation väcker mycket känslor...

Uthärda inte…

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte...