Veritas vitae…

Ett Varför?.- ger ingen näring åt livet, näringen skapas av tillit,  ärlighet och trohet Varför?. -bedrar sviker och suger näring ur livet, Sanningen är livets väg och Varför?,- finns inte. Bara lusten att leva livets föreställning. En sann och ärlig tillställning

ny tid…

P12en vacker bild Bråneryds kyrkogård 20 maj 2015

“Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mera” A.Henriksson

Det ses kanske underligt med citat av denna vackra dikt som oftast använd vid begravning. Men för mig är den glasklar, den är sorglig men väcker också hopp. Tiden hejdade sig alldeles, den stunden kärleken så oväntat kom till mig. Världen förändrades, den blev aldrig densamma mera. Att finna hopp efter sorg kan kännas svårt, men så länge man lever är inget dött. Att finna styrka i sorgen om förlorad tid har väckt hoppet inom mig, mitt Jag är större än sorgen. Man får behandla den varligt, tillåta sig själv att sörja över förlorad tid, tid finns att fylla med ärlig och sann Kärlek.

prövar mig fram lite,kul när man kommit på hur man gör,,så provar på lite olika karaktärer ,färger och former,,en blogg ska väll vara förändlig ,PRECIS som JAG